joi, 25 februarie 2016

CRITERII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE


 

                             Referitor la:

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante la etapele de transfer pentru restrangere de activitate,pretransfer consimtit intre unitati:

    Avand in vedere Adresa Nr.634/24.02.2015 a I.S.J Calarasi referitoare la conditiile specifice pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante la etapele de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati va comunicam ca ,in  baza art.29,alin.2 din Metodologia cadru privind miscarea personalului didactic,aprobata prin OMECS nr.5559/2015 au fost avizate de comisia judeteana de mobilitate urmatoarele conditii specifice:

  1.nivelul studiilor sa fie corespunzator postului/catedrei;

  2.cel putin gradul didactic definitiv in invatamant ;

  3. calificativul ,,FOARTE BINE” acordat in ultimii doi ani scolari;

  4. cursuri de formare continua(cel putin 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani) prin C.C.D Calarasi si prin alte institutii abilitate.

 

 

         DIRECTOR,                                                         SECRETAR,

Prof.POPESCU T.ION                                        Prof.DOBRE NICOLETA